Volume 2 Number 2 (June 2014)
Article# Article Title & Authors Page
88
Young Ung Kim and Sunmyeng Kim
89
89
G. Arulkumaran and R. K. Gnanamurthy
96
90
Behnoosh Hariri and Shervin Shirmohammadi
100
91
Hyun-Chul Yi, Hyoung-Woo Kim, and Joon-Young Choi
106
92
Jianyi Wang and Kazuki Katagishi
110
93
Hatsadin Payappanon, Thossaporn Kamolphiwong, and Robert Elz
115
94
M. Ooki
120
95
Amr M. Kishk, Nagy W. Messiha, Nawal A. Elfishawy, Abdelrahman A. Elkafs, and Ahmed H. Madian
125
96
Hiroki Oda, Hiroyuki Hisamatsu, and Hiroshi Noborio
129
97
Ruichen Jin and Jongweon Kim
134
98
Wanqing You, Kai Qian, and Ying Qian
138
99
Yusi Wei and Shojiro Tanaka
142
100
Amr M. Kishk, Nagy W. Messiha, Nawal A. Elfishawy, Abdelrahman A. Elkafs, and Ahmed H. Madian
147
101
Xun Jin and Jong Weon Kim
151
102
Cheng-Ru Wu, Hui-Yin Tsai, Chia-Chun Liao, and Chiu-Chin Chen
155
Copyright © 2008-2024. Journal of Advances in Computer Networks.  All rights reserved.
E-mail: jacn@ejournal.net