Volume 3 Number 4 (Dec. 2015)
Article# Article Title & Authors Page
178
Ching-Neng Lai and Yen-Hung Chen
255
179
Arsla Khan, Sobia Baig, and Soo Y. Shin
262
180
Weimin Lei, Hao Zheng, and Wei Zhang
268
181
Cheng-Yun Ho, Ming-Hsiang Huang, and Chien-Chao Tseng
274
182
Frank Phillipson and Rob F. M. van den Brink
280
183
Willem Pino, Teresa Gomes, and Robert Kooij
284
184
Zhenzhen Gao, Junxuan Wang, and Yi Li
291
185
Ming-Hua Cheng, Cheng-Han Lin, Wen-Shyang Hwang, and Feng-Cheng Yu
295
186
Atila Bostan
299
187
Tao Feng, Xiaomei Ma, Xian Guo, and Jing Wang
303
188
Gandeva Bayu Satrya and Soo Young Shin
308
189
Settapong Malisuwan
315
190
Chongxia Pan, Weijun Zhong, and Shue Mei
320
191
Murat Karakaya
326
192
Qazi Emad-ul-Haq, Hatim Aboalsamh, Wadood Abdul, Muhammad Hussain, and Sanaa Ghouzali
330
193
Mohammad A. Alwadi and Girija Chetty
335
Copyright © 2008-2024. Journal of Advances in Computer Networks.  All rights reserved.
E-mail: jacn@ejournal.net