Volume 6 Number 2 (Dec. 2018)
Article# Article Title & Authors Page
258
Anca D. Jurcut
77
259
Gaoyang Shan, Seung-hun Shin, and Byeong-hee Roh
86
260
Sheng Hu, Chuan Xiao, and Yoshiharu Ishikawa
91
261
Rudy Yuwono, Hilman Y.R, and Endah Budi.Purnomowati
99
262
Bochuan Wang, Xixiu Wu, Zhuqing Xia, Xin Yang, and Zhining Yang
103
Copyright © 2008-2024. Journal of Advances in Computer Networks.  All rights reserved.
E-mail: jacn@ejournal.net